Passion for the Environment. Energy for the future.

ARTASFin

ARTASFin Oy on ARTAS-konsernin suomalainen tytäryhtiö, joka on perustettu 2015. Se markkinoi ja toimittaa emoyhtiönsä Artaksen ja sen yhteistyökumppaneiden ympäristöteknologiaa ja osaamista. Prosessien suunnittelussa otamme huomioon Pohjoismaiden erityisolosuhteet ja vaatimukset ympäristöteknologialle. Kylmä ilmasto ja tiukat puhdistusvaatimukset ovat haasteellisia erityisesti biologisille puhdistusprosesseille.

ARTAS on toimittanut MBR pilot-laitteistot Vihdin vedelle ja Lappeenrannan yliopistolle. Pilot-laitteistot ovat olleet käytössä Nummelan ja Mikkelin jätevedenpuhdistamoilla MBR-prosessin testaamiseksi. ARTASFin perustettiin niiden jälkeen markkinoimaan ARTAS:en osaamista ja teknologiaa Suomessa. ARTASFin Oy:n tuotevalikoima on jatkuvasti laajenemassa tehdessämme yhteistyösopimuksia tunnettujen kansainvälisten laitevalmistajien kanssa.

ARTAS AS

ARTAS AS on 1982 Istanbuliin perustettu perheyhtiö, joka on vuosien mittaan kasvanut merkittäväksi ympäristöteknologian toimittajaksi Turkissa ja lähialueilla. Nykyään yhtiössä on 120 työntekijää. Suurten puhdistamoiden lisäksi Artas rakentaa omilla tehtaillaan siirrettäviä, ns konttipuhdistamoita pienempien yhteisöjen ja yhtiöiden tarpeisiin.

Kunnallisten puhdistamoiden lisäksi  Artas on toimittanut veden ja jäteveden puhdistamoita mm. energia-, tekstiili-, auto- ja elintarviteollisuudelle ja öljynjalostamoille. Koska jokainen tehdas ja teollisuudenala on erilainen, suunnittelijamme ovat omaksuneet asiakaslähtöisen näkökulman, jossa puhdistamon mitoitus ja laitteisto valitaan tarkasti sopimaan kuhunkin kohteeseen.

Vuosien mittaan prosessivalikoima on laajentunut kattamaan erilaiset veden- ja jätevedenpuhdistuksen tarpeet perinteisistä prosesseista käänteisosmoosiin ja ultrapuhtaan veden tuottamiseen. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös rikinpoistolaitokset ja savukaasujen puhdistus. Lisäksi ARTAS tarjoaa ratkaisuja bioenergian tuotantoon orgaanisesta jätteestä.