Asiakkaamme

ARTAS on toimittanut pilot-mittakaavan MBR laitokset Vihdin Vedelle ja Lappeenrannan teknilliselle korkeakoululle. Niitä on käytetty Nummelan ja Mikkelin jätevedenpuhdistamoilla kalvobioreaktoriprosessin testauksiin.

Punaisen Ristin Kansainvälinen komitea

ARTASFin Oy suunnitteli ja toimitti kaksi esivalmistettua vedenpuhdistamoa Punaiselle Ristille pakolaisleirille Etelä-Sudaniin vuosina 2017-18. Molempien yksiköiden kapasiteetti on 125 m3/d. Puhdistusprosessi oli seuraava: koagulaatio/flokkulaatio ja

Read More »

Jätekukko, Kuopion jätekeskus

ARTASFin Oy suoritti pilot-mittakaavan koeajoja MBR-pilotilla kaatopaikan suotovesien ja jätekeskuksen kenttävesien sekoituksen puhdistamiseksi. Tulokset olivat lupaavia ja puhdistettavat vedet eivät olleet toksisia biologiselle prosessille.

Read More »

Vihdin Vesi, Nummelan jätevedenpuhdistamo

ARTAS toimitti pilot-mittakaavan kalvobioreaktorin (MBR) Vihdin Vedelle. Sen kapasiteetti oli 3 m3/d. Sitä käytettiin koeajoihin, joissa tutkittiin voisiko MBR-prosessilla saavuttaa parempi typenpoiston kuin nykyisellä aktiivilieteprosessilla.

Read More »