Vihdin Vesi, Nummelan jätevedenpuhdistamo

ARTAS toimitti pilot-mittakaavan kalvobioreaktorin (MBR) Vihdin Vedelle. Sen kapasiteetti oli 3 m3/d. Sitä käytettiin koeajoihin, joissa tutkittiin voisiko MBR-prosessilla saavuttaa parempi typenpoiston kuin nykyisellä aktiivilieteprosessilla.