Jätekukko, Kuopion jätekeskus

ARTASFin Oy suoritti pilot-mittakaavan koeajoja MBR-pilotilla kaatopaikan suotovesien ja jätekeskuksen kenttävesien sekoituksen puhdistamiseksi. Tulokset olivat lupaavia ja puhdistettavat vedet eivät olleet toksisia biologiselle prosessille.