ARTASFin-ikoni-sininen-pallo

Ultrasuodatusyksiköt veden puhdistukseen ARUF

ARTAS ultrasuodatusyksikkö (aruf) on hyvä ratkaisu korkealaatuisen juomaveden tuotantoon. Kalvojen huokoskoko on 0,04 µm, joten sillä pystytään tehokkaasti poistamaan kiintoaine, sameus ja bekteerit. Koagulantin lisäyksellä saadaan myös poistettua väriä aiheuttava humus. Prosessin automatiikka ohjaa kaikkia prosessin vaiheita: suodatus, vastavirtahuuhtelu ja kalvojen pesu tapahtuvat automaattisesti.

Käyttökohteet

  • Juomaveden valmistus; erityisesti pintavesistä
  • Teollisuuden prosessivesien esikäsittely

Ominaisuudet

  • Poistaa sameutta, humusyhdisteitä ja bakteerit
  • Koagulaatio ja matalapaineinen ultrasuodatus (UF)
  • Desinfiointi
  • Puhdistetun veden laatu tasaisen hyvä raakaveden vaihteluista huolimatta
  • Kapasiteetit: 200-1450 m3/h