ARTASFin-ikoni-sininen-pallo

Suolanpoisto

Käänteisosmoosia (RO) käytetään sekä juomakelpoisen veden tuottamiseen suolaisesta raakavedestä (merivesi) että teollisuuskäyttöön tarkoitettua prosessiveden valmistukseen.

Käänteisosmoosi on vedenkäsittelyprosessi, jossa käytetään puoliläpäisevää kalvoa ionien, suurempien molekyylien ja partikkelien poistamiseksi juomavedestä. Käänteisosmoosissa tarvitaan korkea paine osmoottisen paineen voittamiseksi.

RO-laitoksilla ei riitä, että siellä on vain kalvoja. Laitoksen esikäsittely on myös suunniteltava huolellisesti, jotta kalvojen likaantuminen ja tukkeutuminen minimoidaan. Antiskalanttien ja muiden kemikaalien annostelu vaatii myös huolellista suunnittelua. Jälkikäsittelyä voidaan myös tarvita ennen kuin puhdistettua vettä voidaan käyttää. ARTASilla on pitkä kokemus suolanpoistolaitosten suunnittelusta, ja voimme tehdä tarkan suunnittelun asiakkaiden tarpeisiin.

Tarvittavan korkean paineen takia käänteisosmoosikäsittely vaatii paljon sähköenergiaa. Energian talteenottolaitetta voidaan käyttää vähentämään laitoksen sähkökustannuksia.