ARTASFin-ikoni-vihrea-pallo.png

Siirrettävä MBR jätevedenpuhdistamo ARMBR

Armbr konttipuhdistamossa käytetään hyväksi viimeisintä kalvoteknologiaa. Se poistaa jätevedestä perinteistä aktiivilietelaitosta tehokkaammin orgaaniset aineet ja ravinteet. Armbr:n tilantarve on vähäisempi kuin aktiivilietelaitoksen, minkä vuoksi sen hankintakustannukset ovat edullisemmat. Koska Artas mbr on siirrettävä ja valmis käyttöönotettavaksi, sen asennus on helppoa asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Käyttökustannukset ovat suuruudeltaan perinteisen aktiivilietteen tasolla.

Käyttökohteet:

  • Pitkien siirtoviemäreiden korvaaminen paikallisella pienpuhdistamolla
  • Vesiosuuskunnat ja kyläpuhdistamot
  • Leirintäalueet, koulutuskeskukset ym.

Ominaisuudet:

  • Kalviobioreaktoriteknologia (MBR) ultrasuodatuskalvoilla
  • Orgaanisen aineen (BHK) poisto
  • Typen poisto (denitrifikaatio/nitrifikaatio)
  • Fosforin poisto (koagulaatio)
  • Kiintoaineen ja bakteerien poisto
  • Kapasiteetit: 20-160 m3/d (AVL 100-800)