ARTASFin-ikoni-vihrea-pallo.png

Siirrettävä jätevedenpuhdistamo ARPAK

ARPAK on pienille yhteisöille tarkoitettu kompakti biologinen jätevedenpuhdistamo. Se perustuu aktiivilieteprosessiin. Se pääosat on ilmastusallas, selkeytys (lamellaselkeytin) ja lietteen aerobinen lahotus. Se on tehdasvalmisteinen ja tehty siirrettäväksi, joten se on helposti toimitettavissa paikalle ja asennettavissa

Käyttökohteet:

  • Pitkien siirtoviemäreiden korvaaminen paikallisella pienpuhdistamolla
  • Vesiosuuskunnat ja kyläpuhdistamot
  • Leirintäalueet, koulutuskeskukset ym.

Ominaisuudet:

  • Puhdistettu jätevesi täyttää valtioneuvoston asetuksen 888/2006 mukaiset vaatimukset. Tarvittaessa prosessi voidaan räätälöidä tiukemmille päästörajoille.
  • Kapasiteetit: 20-480 m3/d