ARTASFin-ikoni-punainen-pallo

Kompakti biokaasulaitos ARMUT

Armut on pieni mutta tehokas orgaanisten jätteiden hyötykäyttöä edistävä laitos. Sen avulla orgaaninen jäte muunnetaan biokaasuksi ja ravinteikkaaksi hygienisoiduksi lannoitteeksi. Armut on erityisesti tarkoitettu lannan tai ruokajätteen käsittelyyn, mutta periaatteessa muutkin orgaaniset jätteet voidaan käsitellä sillä.

Käyttökohteet

  • Maatilat
  • Laitoskeittiöt
  • Lomakeskukset

Ominaisuudet

  • Biokaasun tuotto lannasta ja orgaanisesta jätteestä
  • Syötteen homogenisointi ja pastörointi
  • Anaerobinen mädätys
  • Biokaasun varastosäiliö
  • Halutessa generaattorit sähkön ja/tai lämmön tuottoon
  • Kapasiteetit: 0,8-2 tonnia/päivä