ARTASFin-ikoni-vihrea-pallo.png

Kantoaineprosessit

MBBR (moving bed biofilm reactor) ja IFAS (integrated fixed film activated sludge) prosessit ovat innovatiivisia jäteveden puhdistusteknologioita. Ne perustuvat muovista valmistettuihin kappaleisiin, jotka liikkuvat vapaasti ilmastusaltaassa. Bakteerit kasvavat kantoaineen pinnalla biofilminä, eivätkä täten poistu puhdistettavan veden mukana. Tällä varmistetaan, että hitaasti kasvavilla ammoniumtyppeä hapettavilla bakteereilla (nitrifioivat bakteerit) on hyvät kasvuolosuhteet. MBBR prosessi on puhdas biofilmiprosessi, eikä tarvitse lietteen kierrätystä. IFAS on periaatteeltaan perinteinen aktiivilieteprosessi, jota on tehostettu kantoaineella. Nämä prosessit ovat vasta nyt yleistymässä Suomessa, mutta esim. Norjassa MBBR prosessia on käytetty menestyksellisesti kylmien jätevesien käsittelyyn.