ARTASFin-ikoni-sininen-pallo

Käänteisosmoosilaitos ARO

ARO käänteisosmoosipuhdistamolla pystytään tekemään juomavettä suolavedestä tai tuottamaan ultrapuhdasta vettä. Puhdistamo tehdään valmiiksi tehtaalla ja toimitetaan alustalle tai konttiin sijoitettuna. Prosessi räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan riippuen käyttökohteesta ja puhdistettavan veden laatuvaatimuksista.

Käyttökohteet

  • Juomaveden valmistus suolaisesta/murtovedestä
  • Kattilavesi
  • Teollisuuden prosessivedet

Prosessin osat

  • Esisuodatus
  • Käänteisosmoosikalvot
  • Kapasiteetit 120-1075 m3/d